Regulátory brzdičů

Inteligentní regulátor řídí elektrický proud protékající brzdiči (například kolejových vozidel). Tím snižuje nejen zatížení brzdičů, ale minimalizuje i příkon, oteplení brzdičů a prodlužuje jejich životnost

Typické parametry:
  • Napájecí napětí 24 V DC
  • Proud brzdičů 25, 50 A