Nabíječe palubních baterii

Tyto zdroje jsou určené především ke stálému dobíjení záložních baterii, případně napájení palubní sítě kolejových vozidel a zároveň slouží jako oddělovací zdroj od potenciálu trakční sítě. Pro zvýšení výkonu je možné paralelně propojit více nabíječů, které si dodávaný výkon rozdělí. Dále jsou vybaveny zpětnovazebními svorkami, které je možné použít pro stabilizaci výstupního napětí přímo na svorkách palubní baterie a eliminovat tak úbytek napětí na dlouhých přívodních vodičích. K optimálnímu nabíjení baterie v širokém teplotním rozsahu přispívá také funkce teplotní korekce výstupního stabilizovaného napětí. Nabíječe jsou vybaveny řadou elektronických ochran zajišťujících odolnost proti zkratu či přetížení výstupů, proti podpětí nebo přepětí na vstupních svorkách a proti přehřátí nabíječe.

Typické parametry:
  • Vstupní napětí 360, 550, 600, 750 V DC
  • Výstupní napětí 26, 28, 31 V DC
  • Nabíjecí proud 100, 120, 130, 140, 170 A
  • Stabilita výstupního napětí ± 1%
  • Výstupní charakteristika nabíječů je typu UI
  • Typická účinnost 92%