Napáječe palubních sítí s galvanickým oddělení

Tyto zdroje jsou určené především k napájení palubní sítě kolejových vozidel a bezpečnému oddělení od potenciálu trakční sítě. Pro zvýšení výkonu je možné paralelně propojit více napáječů, které si dodávaný výkon rozdělí. Napáječe jsou vybaveny řadou elektronických ochran zajišťujících odolnost proti zkratu či přetížení výstupních svorek, proti podpětí nebo přepětí na vstupních svorkách a proti přehřátí napáječe.

Typické parametry:
  • Vstupní napětí 360, 550, 600, 750 V DC
  • Výstupní napětí 24, 48 V DC
  • Výstupní proud 100, 120, 130, 170, 240 A
  • Stabilita výstupního napětí ± 1%
  • Výstupní charakteristika napáječů je typu UI
  • Typická účinnost 92%