Stabilizátory palubních sítí

Uplatnění těchto zdrojů je tam, kde je potřeba přesně stabilizovat napájení elektrických přístrojů nezávisle na kolísání napětí na baterii. Spolehlivost stabilizátorů zvyšují integrované elektronické ochrany zajišťující odolnost proti zkratu či přetížení výstupních svorek, proti podpětí nebo přepětí na vstupních svorkách a proti přehřátí stabilizátoru.

Typické parametry:
  • Vstupní napětí 24, 31 V DC
  • Výstupní napětí 24, 72 V DC
  • Výstupní proud 18, 50, 100, 200 A
  • Stabilita výstupního napětí ± 1%
  • Výstupní charakteristika stabilizátorů je typu UI
  • Typická účinnost 96%